ukhybezh-CNzh-TWnleneoetkadeitlvltnopl

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
виконавчого комітету

27.11.2019                                            № 256

Про нові тарифи на послуги
з вивезення твердих побутових відходів
для жителів селища та сіл
Баранівської громади
(проєкт регуляторного акта)
 
         Керуючись ст. ст.28,40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законами України «Про житлово-комунальні послуги», постановою Кабінету Міністрів України №1010 від 26.07.06 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів», враховуючи  рішення громадських слухань, які відбулися по всіх населених пунктах громади по даному питанню, з метою затвердження нових тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів для селища та сіл Баранівської громади,  виконавчий комітет міської ради  
В И Р І Ш И В:  
1.    Розпочати процедуру розгляду та прийняття  рішення виконавчого комітету міської ради як проєкту регуляторного акта такого змісту:
«1. Встановити нові тарифи  на послуги з вивезення  твердих побутових відходів, що надаються відділом благоустрою та житлово-комунального господарства Баранівської міської ради для селища та сіл Баранівської міської об’єднаної територіальної громади, у розмірі 15 грн./міс. з одного домогосподарства.
2. Встановити пільгу в розмірі 50% плати за вивезення твердих побутових відходів від домогосподарств для одиноких громадян та інвалідів 1-2 групи, які проживають одиноко.
 3.Врахувати, що тарифи, затверджені цим рішенням, встановлені з урахуванням всіх податків та обов’язкових платежів та вступають в дію з 01.01.2020 року після офіційного опублікування проєкту регуляторного акта в засобах масової інформації.
4. Рішення виконавчого комітету міської ради № 161 від 31.07.2018 року «Про встановлення тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів для жителів селища та сіл Баранівської громади»  вважати таким, що втратило чинність».
2. Керуючій справами виконавчого комітету міської ради Куцан Л. Л. :  
- забезпечити оприлюднення й обговорення даного рішення та аналізу регуляторного впливу згідно з вимогами чинного законодавства;
- опрацювати надані зауваження та пропозиції й винести проєкт рішення про погодження виконавчим комітетом міської ради в терміни, передбачені чинним законодавством.   
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А.

Перший заступник міського голови                                                           Н. В. Кокітко

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан
АНАЛІЗ
регуляторного впливу до проєкту рішення виконавчого комітету Баранівської міської ради  «Про нові тарифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів
для жителів селища та сіл Баранівської громади»
Назва регуляторного органу                               Баранівська міська рада
Назва документу                                                Аналіз регуляторного впливу
Розробник аналізу регуляторного впливу             Виконавчий комітет Баранівської міської ради
Відповідальна особа:                                          Куцан Людмила Леонідівна
Контактний телефон                                         (04144) 42035
Назва регуляторного акту: Рішення виконавчого комітету Баранівської міської ради «Про нові тарифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів для жителів селища та сіл Баранівської громади».
1.Визначення і аналіз  проблеми, яку передбачається розв’язати:  
Основна проблема, яку передбачається вирішити шляхом прийняття цього регуляторного акту – це затвердження нових тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів для жителів селища та сіл Баранівської громади економічно обґрунтованим витратам відділу благоустрою та житлово-комунального господарства, у результаті чого його діяльність стає збитковою.
На території Баранівської міської об’єднаної територіальної громади вивезенням твердих побутових відходів займається Баранівська міська рада (відділ благоустрою та ЖКГ). Рішенням громадських слухань, які відбулися по всіх населених пунктах Баранівської громади по даному питанню, погоджено затвердження тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів для селища та сіл Баранівської громади у розмірі 15 грн./міс. з одного домогосподарства (з урахуванням всіх податків та обов’язкових платежів). Застосування діючих тарифів не відповідають фактичним витратам Баранівської міської ради, а подальше здійснення господарської діяльності в існуючих умовах може призвести до виникнення негативних наслідків. Таким чином, зазначена проблема потребує усунення шляхом прийняття рішення виконкому Баранівської міської ради «Про нові тарифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів для жителів селища та сіл Баранівської громади».
 2.Визначення цілей місцевого регулювання:
Основними цілями здійснення місцевого регулювання господарських відносин, які виникають в процесі надання населенню послуг з вивезення твердих побутових відходів є:
визначення реальних об’ємів утворення твердих побутових відходів;
ліквідація умов для створення стихійних сміттєзвалищ;
захист навколишнього природного середовища, забезпечення належного санітарного стану території Баранівської міської об’єднаної територіальної громади;
сприяння ефективності в роботі у сфері вивезення побутових відходів;
 забезпечення надходжень до бюджету громади.         
Метою здійснення місцевого регулювання є забезпечення діяльності надавача послуг та якісне надання послуг споживачам - у повному обсязі. Застосування нових тарифів, які пропонується затвердити рішенням виконавчого комітету Баранівської міської ради, забезпечить своєчасну виплату заробітної плати працівникам відділу благоустрою та житлово-комунального господарства, а також придбання необхідних матеріальних ресурсів для надання якісних послуг споживачам та  сплату податків до бюджету.
3.Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу можливі такі альтернативні варіанти:
Збереження існуючого стану. У даному випадку це призведе до зниження якості обслуговування споживачів, недоотримання встановленого рівня мінімальної заробітної плати, втрати кваліфікованих працівників. Дана альтернатива є неприйнятною.
Тому перевагою вибраного нами способу регулювання є те, що в даному випадку формується тариф на послуги на вивезення твердих побутових відходів, який сприятиме стабільній роботі надавача послуг і утримуванню на належному рівні якості комунальних послуг.
4. Механізм реалізації мети:     
 Вказану проблему планується розв’язати шляхом затвердження рішенням виконавчого комітету Баранівської міської ради нових тарифів на вивезення твердих побутових відходів для жителів селища та сіл Баранівської громади, які надаються міською радою (відділ благоустрою та ЖКГ), виходячи із вартості 1м3 побутових відходів на рівні економічно-обґрунтованих витрат для здійснення поточних витрат. Запропонований вихід із ситуації, що склалася, відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, принципу прозорості та врахування громадської думки. Дане рішення підлягає оприлюдненню на сайті Баранівської міської ради та в місцевій пресі, і після цього набуває чинності.   
5.Обґрунтування можливості досягнення поставлених цілей у разі затвердження запропонованого регуляторного акту та оцінка можливості проведення й виконання вимог регуляторного акту. Запропоновані тарифи дадуть можливість відділу благоустрою та житлово-комунального господарства своєчасно оплачувати за паливно-мастильні матеріали, запасні частини для ремонту машин, оплачувати податки до бюджету та встановити заробітну плату працівникам, які надають послуги з вивезення твердих побутових відходів, гарантовану галузевою угодою, враховуючи прожитковий мінімум в Україні, а також, як наслідок, задоволення інтересів споживачів в наданні якісних послуг.  
6.Визначення очікуваних результатів ухвалення запропонованого регуляторного акту:     
 У разі ухвалення прийняття регуляторного акту та затвердження нових тарифів на послуги на вивезення твердих побутових відходів для жителів селища та сіл Баранівської громади, очікується покращення якості послуг, які надає міська рада (відділ благоустрою та ЖКГ), за рахунок придбання необхідної кількості паливно-мастильних матеріалів, одержання додаткового прибутку, який буде направлений на ремонт сміттєвозів та іншої техніки для своєчасного вивезення твердих побутових відходів, забезпечення, поліпшення  санітарно-епідеміологічного стану громади, додержання вимог діючого законодавства з охорони навколишнього середовища, поповнення державного та місцевого бюджетів за рахунок своєчасної сплати податків.   
7. Визначення показників результативності регуляторного акту:    
Прийняття регуляторного акту – рішення виконавчого комітету Баранівської міської ради «Про нові тарифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів для жителів селища та сіл Баранівської громади», які надаються міською радою (відділ благоустрою та ЖКГ), забезпечить:
 ефективне і раціональне використання майна, що перебуває в комунальній власності територіальної громади міста;  
 стабільність в наданні послуг з вивезення твердих побутових відходів;  
 збалансованість економіки підприємства-надавача послуг.
8. Обґрунтування запропонованого  терміну дії регуляторного акту:    
 Термін дії  запропонованого регуляторного акту – постійний, з можливістю внесення  до нього змін, в залежності від факторів, які впливають  на формування тарифів та чинного законодавства.     При  виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть вплинути на дію запропонованого регуляторного акту, до нього будуть вноситися відповідні коригування.
9.Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття.    
 Звіт про відстеження результативності регуляторного акту покладається на відділ благоустрою та житлово-комунального господарства міської ради. Заходами, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту, буде аналіз даних фінансової звітності відділу.
  10.Зауваження та пропозиції надсилаються на адресу розробника проєкту регуляторного акту: поштова адреса: 12701, Житомирська область, м. Баранівка, вул. Соборна,20, Баранівська міська рада. електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. телефон: (04144) 4-20-35.

Керуючий справами виконкому                                                                               Л. Л. Куцан

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com