ukhybezh-CNzh-TWnleneoetkadeitlvltnopl

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
виконавчого комітету

31.07.2019                                                                                             № 176

       
Про нові тарифи на послуги з вивезення
твердих побутових відходів для населення
(проект регуляторного акту)                          

Керуючись ст. ст.28,40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законами України «Про житлово-комунальні послуги», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постановою Кабінету Міністрів України №1010 від 26.07.06 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів», з метою приведення тарифів до розміру економічно обґрунтованих витрат на послуги з вивезення твердих побутових відходів, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:
1.    Розпочати процедуру розгляду та прийняття рішення виконавчого комітету міської ради як проекту регуляторного акту такого змісту:
«1. Встановити нові тарифи  на послуги з вивезення  твердих побутових відходів, що надаються відділом благоустрою та житлово-комунального господарства Баранівської міської ради для населення у м. Баранівка, у розмірі 20 грн./міс. з одного домогосподарства.
2. Рішення виконавчого комітету від 29.03.2016 року №46 «Про нові тарифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів для населення», вважати таким, що втратило чинність.
3. Встановити пільгу в розмірі 50% плати за вивезення ТПВ від домогосподарств для одиноких громадян та інвалідів 1-2 груп загального захворювання."
2.    Керуючому справами виконавчого комітету міської ради Л. Л. Куцан:
-    забезпечити оприлюднення й обговорення даного рішення та аналізу регуляторного впливу згідно з вимогами чинного законодавства;
-    опрацювати надані зауваження та пропозиції й винести проект рішення про погодження виконавчим комітетом міської ради в терміни, передбачені чинним законодавством.
3.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Н. В. Кокітко.

Міський голова                                                                                                А. О. Душко  

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан


АНАЛІЗ
регуляторного впливу до проекту рішення виконавчого комітету Баранівської міської ради  «Про нові тарифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів для населення»


Назва регуляторного органу Баранівська міська рада
Назва документу    Аналіз регуляторного впливу
Розробник аналізу регуляторного впливу    Виконавчий комітет Баранівської міської ради
Відповідальна особа:    Куцан Людмила Леонідівна
Контактний телефон    (04144) 42035

Назва регуляторного акту: Рішення виконавчого комітету Баранівської міської ради «Про нові тарифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів для населення».

1.Визначення і аналіз  проблеми, яку передбачається розв’язати:
Основна проблема, яку передбачається вирішити шляхом прийняття цього регуляторного акту, – це невідповідність діючих тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів економічно обґрунтованим витратам відділу благоустрою та житлово-комунального господарства, у результаті чого його діяльність стає збитковою.
На території Баранівської міської об’єднаної територіальної громади вивезенням твердих побутових відходів займається Баранівська міська рада (відділ благоустрою та ЖКГ).
Рішенням виконкому Баранівської міської ради від 29.03.2016 року №46 «Про нові тарифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів для населення» було встановлено тарифи на ці послуги для населення в розмірі 16,00 грн. з одного домоволодіння для населення у м. Баранівка.
З моменту встановлення діючих тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів, які надаються Баранівською міською радою (відділ благоустрою та ЖКГ), витрати на збирання, приймання і зберігання 1м3 твердих побутових відходів збільшилися і на даний час складають 131,82 грн., у тому числі 24,47 грн./м3 – на послуги із зберігання (захоронення) твердих побутових відходів на міському сміттєзвалищі, оскільки протягом 2016-2019 років зросла мінімальна заробітна плата, вартість енергоносіїв, паливно-мастильних матеріалів та інших господарських витрат.
Застосування діючих тарифів не відповідають фактичним витратам Баранівської міської ради, що призводить до виникнення  збитків.
Подальше здійснення господарської діяльності в існуючих умовах може призвести до виникнення негативних наслідків.
Таким чином, зазначена проблема потребує усунення шляхом прийняття рішення виконкому Баранівської міської ради «Про нові тарифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів».

2.Визначення цілей місцевого регулювання:
Основними цілями здійснення місцевого регулювання господарських відносин, які виникають в процесі надання населенню послуг з вивезення твердих побутових відходів є:
    визначення реальних об’ємів утворення твердих побутових відходів;
    ліквідація умов для створення стихійних сміттєзвалищ;
    захист навколишнього природного середовища, забезпечення належного санітарного стану території громади;
    сприяння ефективності в роботі у сфері вивезення побутових відходів;
    забезпечення надходжень до бюджету міста.
        Метою здійснення місцевого регулювання є забезпечення беззбиткової діяльності надавача послуг та якісне надання послуг споживачам - у повному обсязі.
       Застосування тарифів, які пропонується затвердити рішенням виконавчого комітету Баранівської міської ради, забезпечить своєчасну виплату заробітної плати працівникам відділу благоустрою та ЖКГ, а також придбання необхідних матеріальних ресурсів для надання якісних послуг споживачам та  сплату податків до бюджету.

3.Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу:
Можливі такі альтернативні варіанти:
3.1.Збереження існуючого стану, тобто без зміни діючих тарифів та без надання дотації з місцевого бюджету. У даному випадку це призведе до зниження якості обслуговування споживачів, недоотримання встановленого рівня мінімальної заробітної плати, втрати кваліфікованих працівників. Дана альтернатива є неприйнятною.
3.2.Затведити тарифи нижче рівня економічно обґрунтованих витрат, а на відшкодування різниці передбачити дотацію в місцевому бюджеті. Внаслідок обмеженості бюджетних коштів передбачити реальну дотацію і безперебійно відшкодувати надавачу послуг різницю в тарифі на сьогодні немає можливості. Тому перевагою вибраного нами способу регулювання є те, що в даному випадку формується економічно обґрунтований тариф на послуги на вивезення твердих побутових відходів, який майже в повному обсязі покриватиме витрати підприємства на виробництво та їх реалізацію, сприятиме стабільній роботі надавача послуг і утримуванню на належному рівні якості комунальних послуг.

4. Механізм реалізації мети:
Вказану проблему планується розв’язати шляхом затвердження рішенням виконавчого комітету Баранівської міської ради тарифів на вивезення твердих побутових відходів, які надаються міською радою (відділ благоустрою та ЖКГ), виходячи із вартості 1м3 побутових відходів на рівні економічно-обґрунтованих витрат для здійснення поточних витрат та з урахуванням планового прибутку для проведення модернізації або технічного переобладнання основних засобів підприємства.
Запропонований вихід із ситуації, що склалася, відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, принципу прозорості та врахування громадської думки.
Дане рішення підлягає оприлюдненню на сайті Баранівської міської ради та в місцевій пресі, і після цього набуває чинності.  

5.Обґрунтування можливості досягнення поставлених цілей у разі затвердження запропонованого регуляторного акту та оцінка можливості проведення й виконання вимог регуляторного акту.
У разі ухвалення регуляторного акта буде вирішено питання з приведенням тарифів до економічно обґрунтованого рівня.
Запропоновані тарифи дадуть можливість поліпшити фінансовий стан відділу благоустрою та ЖКГ, своєчасно оплачувати за паливно-мастильні матеріали, запасні частини для ремонту машин, оплачувати податки до бюджету та встановити заробітну плату працівникам, які надають послуги з вивезення твердих побутових відходів, гарантовану галузевою угодою, враховуючи прожитковий мінімум в Україні, а також, як наслідок, задоволення інтересів споживачів в наданні якісних послуг.

6.Визначення очікуваних результатів ухвалення запропонованого регуляторного акту:
У разі ухвалення прийняття регуляторного акту та затвердження тарифів на послуги на вивезення твердих побутових відходів, очікується покращення якості послуг, які надає міська рада (відділ благоустрою та ЖКГ), за рахунок придбання необхідної кількості паливно-мастильних матеріалів, одержання додаткового прибутку, який буде направлений на ремонт сміттєвозів та іншої техніки для своєчасного вивезення твердих побутових відходів, забезпечення, поліпшення  санітарно-епідеміологічного стану громади, додержання вимог діючого законодавства з охорони навколишнього середовища, поповнення державного та місцевого бюджетів за рахунок своєчасної сплати податків.

7. Визначення показників результативності регуляторного акту:
   Прийняття регуляторного акту – рішення виконавчого комітету Баранівської міської ради «Про нові тарифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів для населення»,  які надаються міською радою (відділ благоустрою та ЖКГ), забезпечить:
    ефективне і раціональне використання майна, що перебуває в комунальній власності територіальної громади;
    стабільність в наданні послуг з вивезення твердих побутових відходів;
    збалансованість економіки підприємства-надавача послуг.

8. Обґрунтування запропонованого  терміну дії регуляторного акту:
    Термін дії  запропонованого регуляторного акту – постійний, з можливістю внесення  до нього змін, в залежності від факторів, які впливають  на формування тарифів, та чинного законодавства.
    При  виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть вплинути на дію запропонованого регуляторного акту, до нього будуть вноситися відповідні коригування.

9.Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття.
    Звіт про відстеження результативності регуляторного акту покладається на відділ благоустрою та житлово-комунального господарства міської ради .
    Заходами, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту, буде аналіз даних фінансової звітності установи.

10.Зауваження та пропозиції надсилаються на адресу розробника проекту регуляторного акту:
поштова адреса: 12701, Житомирська область, м. Баранівка, вул. Соборна,20, Баранівська міська рада.
електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
телефон: (04144) 4-20-35.


Керуючий справами виконкому                                                                Л. Л. Куцан


Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com