ukhybezh-CNzh-TWnleneoetkadeitlvltnopl

Про роботу структурних підрозділів Баранівської міської ради

Відділ бухгалтерського обліку та економічного розвитку, інвестицій та закупівель (далі – відділ) є структурним підрозділом Баранівської міської ради, він є підзвітним, підконтрольним і підпорядковується виконавчому комітету та міському голові Баранівської міської ради. Утворюється міською радою у межах затвердженої нею структури і загальної чисельності. У поточній діяльності відділ підпорядковується заступнику Баранівського міського голови, який координує дану сферу діяльності.

Відділ при здійсненні повноважень керується Конституцією України, Законом  України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законами, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, рішеннями міської ради та їх виконавчих комітетів, в межах делегованих повноважень – постановами Кабінету Міністрів України.
Відділ бухгалтерського обліку та економічного розвитку, інвестицій та закупівель Баранівської міської ради був утворений рішенням 1 сесії 8 скликання Баранівської міської ради від 11.01.2017 року.    
На всіх працівників відділу поширюється дія Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”.

Основними завданнями відділу бухгалтерського відділу, економічного розвитку, інвестицій та закупівель є:
- ведення бухгалтерського обліку, фінансового забезпечення, формування та здача звітності, написання інвестиційних проектів;
- відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами ;
- забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;
- забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів Баранівської міської ради;
- запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

Відділ бухгалтерського обліку та економічного розвитку, інвестицій та закупівель відповідно до покладених на нього завдань складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну та податкову звітність, до контролюючих органів  в порядку встановленому законодавством України;  здійснює закупівлю товарів, робіт і послуг для забезпечення діяльності територіальної громади .

Спеціалісти відділу:
– Використовують у роботі автоматизовані системи бухгалтерського обліку та звітності з урахуванням особливостей діяльності бюджетної установи;
- Створюють умови для належного збереження майна, цільового та ефективного використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів;
-  Займаються визначенням  джерел погашення кредиторської заборгованості, повернення кредитів, отриманих з державного або місцевого бюджету;
- Удосконалюють порядок здійснення поточного контролю;
- Здійснюють роботу з нормативно-правовими актами, довідковими та інформаційними матеріалами щодо ведення бухгалтерського обліку та складання звітності;
- Проводять перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів);
- Проводять розрахунки  відповідно до укладених договорів;
- Здійснюють прибуткування та списання рухомого і нерухомого майна, проведення інших господарських операцій.
- Відмовляють у прийнятті до обліку документів, підготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та інформують керівника установи про встановлені факти порушення бюджетного законодавства;
-    Здійснюють відображення у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться бюджетною установою;
-    Відслідковують цільове та ефективне використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереження майна;
-    Дотримуються  вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна бюджетної установи;
-     Перевіряють правильність  проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, відповідність перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів, у тому числі договорів оренди.

Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими виконавчими органами Баранівської міської ради, підприємствами, установами та організаціями.  Відділ очолює начальник відділу, який призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням Баранівського міського голови, яке затверджується сесією Баранівської міської ради.

Головний бухгалтер
Баранівської міської ради                                                            Л.А.Цимбалюк

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com