ukhybezh-CNzh-TWnleneoetkadeitlvltnopl

Про роботу структурних підрозділів, закладів, установ Баранівської міської ради


«Після хліба найважливіше для народу – школа»
Ж. Дантон

Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою, та держави. Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.

У 2019-2020 н.р. Климентіївська ЗОШ І-ІІ ступенів була реорганізована у філію Баранівського ліцею №2 ім. О.Сябрук. Через рік роботи у статусі філії варто визнати, що це було правильне рішення. Школа завдяки тісній співпраці з адміністрацією, педагогічним колективом ліцею, методичною службою зуміла вижити в непростих економічних і соціальних реаліях сьогодення.

У Климентіївській гімназії навчається 52 учні. За підсумками 2019-2020 н.р. високий рівень навчальних досягнень мають 15% здобувачів освіти, достатній рівень — 52%, середній – 33%.
10 учнів щодня підвозяться шкільним автобусом із с.Вірля. Школа забезпечує безкоштовним харчуванням  21 дитину, з них: 8 учнів із сімей, які потрапили у складні життєві обставини, 10 учнів з малозабезпечених сімей та 3 дітей учасників АТО.

Освітню діяльність у школі забезпечують 16 педагогічних працівників. Розподіл педпрацівників за освітньо-кваліфікаційним рівнем (освітою) становить: повну вищу освіту мають 14 педпрацівників, бакалаврів – 2; за стажем педагогічної роботи: від 3 до 10 років – 4 вчителі, від 10 до 20 років –4 педагоги, 20 років і більше — 8 працівників; за кваліфікаційним рівнем: спеціаліст – 4, спеціаліст ІІ категорії  — 5, спеціаліст І категорії – 4, спеціаліст вищої категорії — 3, мають педагогічне звання «Старший учитель» 3 педагоги.

Учителі постійно підвищують рівень своєї педагогічної майстерності в різних формах методичної роботи, займаються самоосвітою, беруть активну участь у методоб’єднаннях  та засіданнях педагогічної ради  Баранівського ліцею №2 ім. О.Сябрук. У педагогічному колективі панує тверде переконання, що кожен учень — це унікальна і неповторна індивідуальність.

Школа продовжує впроваджувати в практику роботи концепцію НУШ, на потреби реалізації якої Баранівською міською радою та відділом освіти були виділені кошти на закупівлю шкільних меблів, обладнання, ігрових наборів та дидактичних матеріалів.

Усі вчителі 1-4 класів та вчитель англійської мови пройшли відповідні курси підвищення кваліфікації  для роботи у класах Нової української школи.

Атестація педагогічних працівників здійснюється згідно з вимогами Типового положення про атестацію та відповідно до перспективного плану проходження атестації вчителів. На 100% виконано план курсової перепідготовки вчителів.

У школі здійснювалися різні види контролю, а саме:
- правильність ведення шкільної документації;
- дотримання єдиного орфографічного режиму;
- стан перевірки та ведення зошитів, щоденників;
- стан впровадження нових педагогічних технологій;
- відвідування учнями школи, забезпечення всеобучу, підвіз дітей;
- забезпечення учнів підручниками та робота по їх збереженню;
- стан викладання предметів інваріантної складової;
- контроль за роботою вчителів, які атестувалися;
- підготовка  до  державної підсумкової атестації;
-дотримання санітарно-гігієнічного режиму;

Адміністрація школи приділяла належну увагу роботі з охорони праці, забезпеченню виконання правил внутрішкільного розпорядку.

Організація виховного процесу у закладі освіти здійснюється відповідно до чинних нормативно-правових документів, що регламентують організацію виховної роботи в закладах освіти України.

Основними напрямами виховної роботи в школі є: патріотичне, громадянське, превентивне, морально-етичне,  художньо-естетичне, сімейне, екологічне виховання,  формування здорового способу життя. Рівень вихованості учнів є одним із важливих критеріїв виховної роботи школи. Аналіз рівня вихованості учнів включає відповідні вікові особливості учнів, рівень національної свідомості, належний рівень правової культури, свідоме ставлення учнів до навчання, високий рівень культури поведінки учнів у школі та поза її межами, гуманістичний характер відносин між учнями, належний рівень естетичної культури учнів, усвідомлення учнями основних екологічних проблем регіону, сформованість в них почуття особистої відповідальності за збереження і примноження природних багатств рідного краю, наявність у школярів почуття господарської відповідальності, готовності до життя в умовах ринкових відносин. Вчителями – предметниками, класоводами та класними керівниками 5-9 класів запроваджено систему виховних заходів: тематичні виховні години, літературні виставки, обрядові свята, діяльність волонтерського загону та ін.

У ході реалізації  завдань родинного виховання, у закладі проводились такі заходи: місячник родинно-сімейного виховання «Сім’я та школа», який традиційно проводиться у березні, класні та загальношкільні батьківські  збори. Відбувся  святковий  концерт  для  батьків «І знову починається весна».  Вшанування  найкращих  учнів  школи  відкрилось  презентацією  «Ми вами пишаємось», учні отримали заохочувальні дипломи за участь в інтелектуальних, спортивних, творчих конкурсах та за активну участь у громадському житті школи та села. У День відкритих дверей «У тісному колі сім’ї і школи” за участі учнів та  їх  батьків  були  проведені класні години родинно-патріотичного спрямування.

Педагогічним колективом школи приділялась значна увага  і художньо-естетичному вихованню. Неповторно  та  творчо  відбувся    вечір «У честь Святого Валентина»  для  учнів  7-9 класів.
Згідно річного плану роботи школи, на виконання рішень педагогічної ради та з метою систематичного контролю за станом й результативністю виховної роботи,  роботи з профілактики правопорушень у Климентіївській гімназії здійснювався внутрішкільний контроль. Упродовж 2019-2020 н.р. були обстежені умови проживання неблагополучних сімей та сімей соціально-незахищених верств населення: напівсироти, діти з багатодітних сімей, діти, позбавлені батьківського піклування та складено відповідні акти.  .  Радує те, що протягом останніх 20 років учнями школи не було скоєно жодного правопорушення та злочину. Слід відмітити тісну співпрацю школи з батьківським колективом,  зі службою у справах дітей Баранівської міської ради та управлінням соціального захисту населення.

Проводилась робота і за напрямком  “Формування здорового способу життя”. У цьому навчальному році продовжується робота над проектом «Школа сприяння здоров’ю», метою якого є забезпечення повноцінного розвитку дітей, охорони та зміцнення їх здоров’я, формування фізичних здібностей. Упродовж  року  проводились  Дні  здоров’я,  виховні заходи зі сприяння зміцненню здоров’я, профілактики шкідливих звичок; до Дня  українського козацтва хлопці 5-9 класів взяли участь у патріотичному квесті  «Козацькі  розваги», у  грудні  відбувся військово-спортивний    захід  до  Дня  Збройних сил України «Козацька міць» для  учнів 7-9 класів.

Учні школи впродовж навчального року брали активну участь у конкурсах, олімпіадах, спортивних змаганнях громади та району, у яких здобули ряд перемог.

Пріоритетними напрямками розвитку освіти філії на 2020-2021 н.р. є:
- забезпечення доступної та якісної освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості, потреб села і держави;
- створення умов для професійного розвитку учителя на засадах «педагогіки партнерства»;
- соціальний захист дітей та створення оптимальних умов для навчання обдарованої молоді;
- стимулювання соціальної активності учнів, їхньої участі в роботі органів учнівського самоврядування, дитячих громадських організацій;
- оптимізація співпраці педагогів та батьків гімназії;
- зміцнення матеріально-технічної бази закладу.

На жаль, школа, як і всі заклади освіти країни, продовжує працювати в умовах карантину. Перед педагогами постали непрості виклики,  пов’язані  з упровадженням дистанційного навчання, створення безпечного освітнього простору, захисту здоров’я і життя здобувачів освіти та їх педагогів. Ми дивимося з оптимізмом у майбутнє і віримо, що школа буде жити, сіючи РОЗУМНЕ, ДОБРЕ, ВІЧНЕ.

В.В. Мантик, завідувач філії

  • m1
  • m2
  • m3
  • m4
  • m5
  • m6
  • m7
  • m8
  • m9

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com